Eekhoorns zijn slimme en goed horende dieren bleek waar te zijn uit de krant van de kids week van 12 september. als andere dieren alarm slaan om dat er een roofvogel aan komt reageren de pluizige staarten direct. Maar het gaat nog veel verder, als de vogel verder weg is luistert de eekhoorn goed naar de zangvogeltjes als die rustig met elkaar blijven babbelen dan vertrouwen de eekhoorns er op dat de kust veilig is.